Friday Seminar Schedule (2018-19)

Name of Speaker Lab Date
Dr. Aditya Abha Singh AG  2018-08-03
Dr. Adwaita P. Parida AKS  2018-08-10
Dr. Jamaal SR  2018-08-17
Dr. Poonam Mehra AKT  2018-08-24
Dr. Pratikshya Borah JPK  2018-08-31
Dr. Priyanka Deveshwar AKT 2018-09-07
Dr. Rajeev Ranjan AKT  2018-09-14
Dr. Vijay Gehlawt PK  2018-10-05
Dr. Zainul Abdeen IDG  2018-10-26
Aishwarye Sharma JPK 2018-11-16
Barkha Ravi GKP 2018-11-30
Ankita Prushty AKT 2018-12-14
Gautam Gawande SK 2018-12-21
Deepika Sharma SR 2018-12-28
Harsha Samtani PK 2019-01-04
Kamlesh Kumari IDG 2019-01-11
Kanika Gupta IDG 2019-01-18
Kanwaljeet Kaur GKP 2019-01-25
Komal Chaprana SK 2019-02-01
Lisha AG 2019-02-08
N. Pavithran GKP 2019-02-15
Neelima Boora SK 2019-02-22
Nikita Sharma PK 2019-03-29
Pratibha Gaur SR 2019-04-05
Priya Gambhir AKS 2019-04-12
Ridhi Khurana SK 2019-04-26
Rinchula AG 2019-05-03
Ringyao Jajo SR 2019-05-10
Rohit IDG 2019-05-17
Sanchi Bhimrajka SK 2019-05-24
Sanskriti Ravi AKS 2019-05-31
Shaloo Meena PK 2019-06-07
Shipra JPK 2019-06-14
Shivam AKT 2019-06-21
Vaishali SR 2019-06-28
Vijendra Singh AKS 2019-07-05
Vishal AKT 2019-07-12